Uwaga

Uwaga dla slipujących!

Ze względu na bardzo niski poziom wody w Jeziorsku informujemy, że jednostki pływające mogą mieć problem ze slipowaniem. Zalecamy wodowanie pojazdami z napędem 4x4. Pojawiły się liczne mielizny, dlatego podczas pływania należy zachować szczególną ostrożność.