Kursy Motorowodne

Patent sternika

Licencja
holowania narciarza

Jako Ośrodek Egzaminowania Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zapraszamy na szkolenia przygotowawcze oraz egzaminy na:

  • Patent sternika motorowodnego
  • Licencję holowania narciarza wodnego

Patent sternika motorowodnego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych
  • prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej

Licencja holowania narciarza uprawnia do:

  • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu narciarza wodnego
  • turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji