Poziom i stan wody

Informujemy, że z powodu remontu tamy na zbiorniku Jeziorsko poziom wody jest w tym sezonie znacznie obniżony. Woda cyklicznie kwitnie i ma kolor zielony. Ośrodek nie ma wpływu na stan wody w jeziorze i nie ponosi za niego odpowiedzialności. Właścicielem zbiornika są Wody Polskie z zarządem w RZGW Poznań. Osoby zainteresowane pływaniem zachęcamy do kontaktu telefonicznego z recepcją, udzielimy wszelkich informacji na temat bieżącego stanu akwenu wodnego Jeziorsko.